Opatrovanie seniorov a ZŤP v Rakúsku

Radi pomáhate starším ľudom? Absolvovali ste kurz opatrovania alebo máte zdravotnícke vzdelanie? Tak neváhajte a staňte sa aj Vy jedným z opatrovateľov v Rakúsku. Práca opatrovateľa/opatrovateľky je nielen povolaním, ale mnohokrát poslaním pomáhať. Vďaka práci opatrovateľov a opatrovateliek, aj seniori môžu prežiť plnohodnotné dni jesene svojho života a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím môžu žiť kvalitnejší život.

Ako sa môžete aj vy stať opatrovateľom či opatrovateľkou seniorov v Rakúsku?

1
Najskôr sa bezplatne zaregistrujte prostredníctvom on-line registračného formulára.
2
Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme preverili úroveň Vašej znalosti nemeckého jazyka a dohodli sa na ďalšom postupe.
3
Ak vlastníte platné živnostenské oprávnenie na výkon 24-hodinovej opatrovateľskej služby v Rakúsku, nástup k opatrovanej osobe Vám zabezpečíme do 3 pracovných dní. Ak takéto oprávnenie nemáte, zabezpečíme Vám ho.
4
Zároveň Vás prihlásime v príslušných inštitúciách.

Urobte prvý krok a zaregistrujte sa

Aké výhody Vám poskytneme?

Opatrovateľom /opatrovateľkám s praxou a živnostenským oprávnením založeným v Rakúsku ponúkame možnosť nástupu k opatrovanej osobe do 3 pracovných dní od doručenia potrebných dokumentov. Následne zabezpečíme preloženie živnosti (standortverlegung).

Opatrovateľom / opatrovateľkám, ktorí doposiaľ nevykonávali opatrovateľskú činnosť v Rakúsku, najskôr BEZPLATNE poskytneme informácie o právach a povinnostiach, ktoré s ňou súvisia. Následne podpíšeme zmluvu, zabezpečíme založenie živnostenského oprávnenia a oznámime výkon podnikateľskej činnosti príslušným rakúskym orgánom.

Pracovné benefity opatrovateľa v Rakúsku
 • Poskytneme Vám poradenské, administratívne a asistenčné služby počas celej doby výkonu opatrovateľskej činnosti.
 • Pred nástupom na opatrovateľskú činnosť Vám poskytneme všetky dôležité informácie o opatrovanej osobe, mieste výkonu opatrovateľskej činnosti, i kontakt na striedajúcu opatrovateľku/opatrovateľa.
 • Spracujeme zmluvy so zahraničným klientom.
 • V prípade ukončenia opatrovania alebo úmrtia opatrovanej osoby Vám sprostredkujeme nového klienta.
 • ZADARMO Vám dáme možnosť privyrobiť si prostredníctvom obľúbených “záskokov”.
 • Ak sa počas výkonu opatrovateľskej činnosti vyskytnú konfliktné situácie, budeme Vám asistovať pri ich riešení.
 • Zabezpečíme Vám dopravu z miesta Vášho bydliska do miesta výkonu opatrovateľskej činnosti a späť. Cestovné v plnej výške hradí zahraničný klient.
 • Takisto odvody Vám hradí v základnej alebo plnej výške zahraničný klient.
 • Ubytovanie a stravu Vám zabezpečíme v domácnosti zahraničného klienta.
 • Ak spĺňate podmienky pre poberanie rodinných prídavkov, pomôžeme Vám s ich vybavením (činnosť je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka).
 • Na požiadanie Vám zabezpečíme komplexné daňové priznanie v domovskej krajine, ako aj v Rakúsku.

Čo o nás povedali spokojní opatrovatelia

Zoznam ponúk 24h opatrovania

Číslo ponuky
19011726
Nástup
23. 01. 2019
Mzda
87,00 € / deň

Starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutého

Klagenfurt-Wölfnitz živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
11020162
Nástup
24. 01. 2019
Mzda
55,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Kumberg živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
17041413
Nástup
25. 01. 2019
Mzda
45,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Eberndorf živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
18091695
Nástup
26. 01. 2019
Mzda
60,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Lichtenegg živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011725
Nástup
29. 01. 2019
Mzda
55,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Mitterdorf im Mürztal živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
18031596
Nástup
29. 01. 2019
Mzda
60,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Großhöflein živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011730
Nástup
30. 01. 2019
Mzda
60,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Unterretzbach živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011731
Nástup
31. 01. 2019
Mzda
55,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Korneuburg živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011732
Nástup
02. 02. 2019
Mzda
55,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Gramatneusiedl živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
16111302
Nástup
05. 02. 2019
Mzda
50,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Feldkirchen bei Graz živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
18061638
Nástup
08. 02. 2019
Mzda
50,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Tulln an der Donau živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011729
Nástup
13. 02. 2019
Mzda
50,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Hippach živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
19011728
Nástup
13. 02. 2019
Mzda
50,00 € / deň

Starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutého

Graz živnosť založená v Rakúsku
Číslo ponuky
17121540
Nástup
21. 02. 2019
Mzda
60,00 € / deň

Starostlivosť o seniora

Wien živnosť založená v Rakúsku
Urobte prvý krok, zaregistrujte sa a pomáhajte tým, ktorí to potrebujú